N/3113

කපිතාන් එස්. යූ. අලදෙණිය

තුන්වන බල ඇණිය, ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව - ස්වේච්ඡා බලසේනාව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

සමරකෝන් වාසල මුදියන්සේලාගේ සාලිය උපුල් අලදෙණිය

හමුදා ඒකකය :

තුන්වන බල ඇණිය, ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව, ස්වේච්ඡා බලසේනාව

මියගිය ස්ථානය :

කොකාවිල්

උපන් දිනය :

1963 මැයි 01

මියගිය දිනය :

1990 ජූලි 11

වයස :

27

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

1991 ඔක්තෝබර් 10

විවාහක /අවිවාහක බව :

විවාහක

මව :

ඊ. විජේසිංහ අලදෙණිය

පියා :

එස්. එම්. කුඩාබණ්ඩා අලදෙණිය

බිරිඳ :

ඉයන්තා

ලිපිනය :

109/1, ලේවැල්ල පාර, මහනුවර

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

 jrAI 1990 la jQ cQ,s ui 11 jk osk fldldë,a lojqr wdrCId lr .eksu ioyd isoq lrk ,o l%shdkaë;fhaos fuu ks,Odrs fldldë,a wKqLKavfha jevn,k ks,Odrs wKfok jYfhka lghq;= lrk ,os' iSâ; fjÆ o%jHhka ;uka i;=j ;sÅhoS msg;ska wu;r NG msrsia fyda wu;r fjÆo%jH fyda wdydrmdk lsis;a fkd,nd fuu ks,Odrs ;u l|jqr ;%ia;jdoS oeÆ m%ydr uOHfha wdrCId lr .kakd ,os' wNS;u;a f,i fudyq i;=rka iu. igfka fhoS isåhoS Tyqg l|jqr w;yer miqneiSug mjd ksfhda. ,enqk kuqƒ ta jkësg finÛka jeÆ fldgila ;=jd, ,nd iså neëka l|jqr w;yer fkdhâka ;=jd, ,enQ fikSka iu. cSë; mrs;Hd.fhka fldldë,a l|jqr ;%ia:jdoS m%ydrfhka ëkdY jk ;=reu igka lr tu igfkaos cSë;h mqofok ,os' fufia ish cSë; wdrCIdj .eko fkd;ld ël%udkaë;j wNsudkfhka l, l%shdj fjkqfjka Y%s ,xld isxy frcsfàka;=jg wh;aa ks$3113 ,q;s;ka tiahQ w,foKsh rKërejdkka mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia