S/34553

කෝප්‍රල් වයි.ජී. කුලරත්න

හයවන බල ඇණිය, ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව

පෞද්ගලික තොරතුරු

සම්පුර්ණ නම :

වයි. ගාමිණී කුලරත්න

හමුදා ඒකකය :

හයවන බල ඇණිය ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුව

මියගිය ස්ථානය :

අලිමංකඩ

උපන් දිනය :

1966 නොවැම්බර් 12

මියගිය දිනය :

1991 ජූලි 13

වයස :

25

පදක්කම ලැබුණු දිනය :

1991 ඔක්තෝබර් 10

විවාහක /අවිවාහක බව :

අවිවාහක

මව :

වයි. ජී. ජුලියට්

පියා :

වයි. ජී. බබානිස්

බිරිඳ :

අවිවාහක

ලිපිනය :

වීර සෙබළ නිවාස, 1 ඇළ, හසලක.

ලබා ගෙන ඇති පදක්කම් :

පරම වීර විභූෂණය

jrAI 1991 la jQ cQ,s ui 13 jk osk w,suxlv l|jqr wdrCId lsrsfà wdrCIl uqrfha fhoS iså fuu rKërejd ;u l|jqr ;=,g meâfKâka ;snQ ;%ia;jdoS nq,afvdairA hka;%hg mek th mqmqrejd yrsâka isƒèug .sh ëYd, ëkdYhlska ;u l|jqr færd.kakd ,os' ;%ia;jdoSka ëiska l|jqrg oeÆf,i m%ydr t,a, lrâka isåhoS ;u nxlrh msgqmiska lojqr fj; meâfKk nq,afvdairh oqgq fuu rKërejd miqmi bksuÕska nq,afvdairhg ke. tys ljqÛfjka w;a fndaàn folla nq,afvdairh ;=,g oud th mqmqrejd yer we;' fuu msmsrefuka nq,afvdairh ;=, ;%ia;jdoSka miafofkl= âhf.dia iså w;r fuu rKërejdo rg fjkqfjka osë mqok ,os' lsisjl=f.a wKoSulska f;drj iafëÄPdfjka bosrsm;a è ish cSë; wdrCIdj .ek fkd;ld isƒèug .sh uy;a ëkdYhla j,lajd .ekSu fjkqfjka Y%s ,xld isxy frcsfàka;=jg wh;a fi$34553 fldam%,a l=,r;ak jhscscs rKërejd mru èr ëN+IKfhka ms¥à ,nkafkah'

වීර වික්‍රමාන්විතය

2016 srilankapwvheroes.com All Rights Reserved. powerd by VERBOSE SYSTEMS | j¾fndaia